Pieteikties vizītei
    * Informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu  pacientu, ir aizsargājama saskaņā ar fizisko personu datu  aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

    Informējam, ka ar šo Jūs piekrītat pacienta personas datu apstrādei "Ogres rajona slimnīca" slimnīcas personu datu apstrādes sistēmās nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vajadzībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem  (turpmāk datu apstrādes mērķis), kā arī datu nodošanai trešajām  personām, kas veic šos sistēmu administrēšanu datu saskaņošanai  no valsts un pašvaldību institūcijām un trešajām personām, kas nepieciešams datu apstrādes mērķa īstenošanai.