Kontakti

Uzņemšanas nodaļa un NMP

Telefona numurs:

+371 65024450, +371 27089904

Stacionāra nodaļas

Intensīvā terapija:

Ķirurģijas nodaļa:

Ginekoloģijas – dzemdību nodaļa:

Internā (terapijas, neiroloģijas, bērnu) nodaļa:

+371 27089902

+371 20375199

+371 22319230

+371 27089906

Ambulatorā nodaļa

Reģistratūra:

Reģistratūra (E-Pasts) :

Zobārstniecības nodaļa:

Ambulatorā vecmāte:

Psihiatrs:

Ftiziatrs/Arodārsts:

Laboratorija:

Rehabilitācijas nodaļa:

Radioloģijas nodaļa: 

+371 22306880, +371 22307203, +371 20381369

poliklinika@ogresslimnica.lv

+371 20381369

+371 25913974

+371 27015713

+371 27019968

+371 27089905

+371 20388403 rehabilitacija@ogresslimnica.lv

radiologija@ogresslimnica.lv

Filiāle “Dziednīca”

Telefona numurs:

+371 22306880

Sociālā aprūpes nodaļa (Pansionāts)

Nodaļas vadītāja: Iveta Bleidele

Sociālais aprūpētājs:

Sociālā darbiniece:

Medicīnas māsa / ārsts:

+371 28377103 | pansionats@ogresslimnica.lv

+371 26800025

+371 29502778 | pansionats@ogresslimnica.lv

+371 20042833

Slēgtā tipa Aptieka

Telefona numurs, epasts:

+371 29909474 aptieka@ogresslimnica.lv

Administrācija

Lietvede: Aiga Leišupe

Galvenā grāmatvede.: Anita Girgina

Debitoru grāmatvede: Laura Kārkle

Iepirkumu specialiste: Vita Rudzāne

Saimnieciskā dienesta vadītāja: Sandra Aleksejeva

Galvenā medicīnas māsa: Sandra Žaunerčika

Darba Drošības speciālists: Vilis Kudiņš

 

Informācija

Nosaukums:

Pasta adrese:

Juridiskā adrese:

Medicīnas iestādes reģistrācijas numurs:

PVN reģistrācijas numurs:

Reģistrācijas numurs:

 

SIA “Ogres rajona slimnīca”

Slimnīcas iela 2, Ogre, Ogres novads, LV5001

Slimnīcas iela 2, Ogre, Ogres novads, LV5001

7402 – 00008

LV40003222317

40003222317

Rekvizīti

Bankas nosaukums:

Norēķinu konts:

Bankas kods:

Bankas nosaukums:

Norēķinu konts:

Bankas kods:

SEB Banka, AS

LV52UNLA0033300609604

UNLALV2X

Swedbank,  AS

LV12HABA0001402051200

HABALV2X

Slimnīcas valde

Valdes priekšsēdētājs: Dainis Širovs

Valdes locekle: Sandra Žaunerčika

Valdes locekle: Ilze Trukšāne