Par Slimnīcu

Palīdzība sniegta vairāk kā 70 000 pacientiem


Ogres rajona slimnīca ir vienīgā Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīca bijušajā Ogres rajonā, kas sniedz neatliekamo palīdzību visu diennakti, kā arī piedāvā plašu ambulatoro pakalpojumu klāstu. Slimnīcā darbojas sešas nodaļas – Uzņemšanas nodaļa, Ķirurģijas-traumatoloģijas nodaļa, Internā (terapijas un neiroloģijas) nodaļa, Ginekoloģijas-dzemdību nodaļa, Intensīvās terapijas-reanimācijas nodaļa, un Rehabilitācijas nodaļa. 2011. gadā slimnīcai izbūvēts jauns piecstāvu korpuss, kurā izvietotas daļa stacionāra nodaļas, kā arī ambulatorā nodaļa un rehabilitācijas nodaļa. Slimnīca pēdējos gados ir pilnībā rekonstruēta, visas telpas ir izveidotas mūsdienīgas un piemērotas pacientu vajadzībām. Slimnīca aprīkota ar jaunākās paaudzes diagnostikas iekārtām, pacientu dzīvības glābšanai un ārstēšanai nepieciešamo aprīkojumu. Slimnīcā strādā sertificēti un pieredzējuši medicīnas darbinieki.

Slimnīca nepārtraukti turpina uzlabot sniegto pakalpojumu klāstu un ārstēšanās apstākļus, kādos pacientiem norit ārstēšana, tādēļ dažādi uzlabojumi notikuši Dzemdību nodaļā, kā arī citās. Darbā pieņemti vairāki jauni speciālisti un paplašināts sniegto pakalpojumu klāsts. Galvenās vērtības ir iespēja pacientus pēc iespējas ātrāk apkalpot, sniegt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību un izmantojot mūsdienīgas ārstēšanas metodes un iekārtas.

2016. gadā Ogres rajona slimnīcā ambulatorā palīdzība sniegta vairāk kā 70 000 pacientiem, bet diennakts stacionārā vairāk kā 5000.

Ogres rajona slimnīcā ir piesaistīti rezidenti, kuri pieredzējušu speciālistu vadībā strādā slimnīcā, apgūstot praktiskās iemaņas izvēlētajā specialitātē.