Klientu uzņemšana

Iestājoties klientam jāņem līdzi:
1. personas apliecinošs dokuments uzrādīšanai
2. pensionāra apliecība
3.deklarētās dzīves vietas izziņa
4. invalīda apliecība (ja tāda ir)
5. lēmums un atzinums par invaliditātes piešķiršanu (ja tāda ir)
6. represētas personas apliecība ( ja tāda ir)
7. izraksts no stacionāra ( pēdējo 2 gadu laikā)
8. ģimenes ārsta norīkojums, kurā uzrādītas visas diagnozes, norādot, no kura laika, zāļu saraksts un to lietošanas kārtība, ieraksts, ka nav medicīnisku kontrindikāciju uzņemšanai vispārēja tipa sociālās aprūpes institūcijā
9. nepieciešamās zāles
10. pase personai, kura līgumā tiks uzrādīta kā “maksātājs”

PĀRTIKAS UN NEPĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ATĻAUTA!
 
Pārtikas pienesumi ir atļauti tikai orģinālos ražotāja iepakojumos, kurus var viegli un pēc higiēnas normām dezinficēt.
Medicīnas personālam nododamie medikamenti jāiesaiņo atsevišķā iepakojumā un arī uz tā norādot pansionātā dzīvojošā seniora vārdu, uzvārds un istabas numuru.
Apmeklējumi ir iespējami tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pierakstītos tuvinieka apmeklējumam, lūdzu zvanīt darbdienās pa tālruni 28377103