Klientu uzņemšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pakalpojumu var saņemt  visu Latvijas pašvaldību iedzīvotāji (ja pansionātā “Ogre” nav brīvu vietu, klienti tiek uzņemti rindas kārtībā).

Personām, kurām nepieciešams pakalpojums, pēc palīdzības jāvēršas sociālajā dienestā pēc  deklarētās dzīvesvietas.

Kārtība klientu uzņemšani rindā:

Rindā var iestāties, sūtot pieteikumu uz: pansionats@ogresslimnica.lv kurā norāda:

Klienta vārds, uzvārds, vecums, īss funkcionālā un veselības stāvokļa raksturojums.

Kontaktinformācija par klienta līgumslēdzēju – vārds, uzvārds, tālruņa numurs.

Ar pieteicēju pēc norādītās kontaktinformācijas pansionāts “Ogre” sazinās un vienojas par laiku, kad ir iespējams apciemot topošo klientu dzīvesvietā un pēc tam vienojas par uzņemšanas datumu.

Klienta uzņemšana pansionātā “Ogre”: 

 • Uzņemot klientu, svarīgi:
  noslēgt līgumu (nepieciešama klienta un līgumslēdzēja pase vai identifikācijas karte);
 • saņemt nepieciešamos rekvizītus maksājumu veikšanai un saziņai;
 • sniegt informāciju par veselības stāvokli ārstniecības personai;
 • sniegt  informāciju sociālās aprūpes personālam;
 • sniegt kontaktinformāciju par iespējām sazināties ar klienta piederīgajiem, nodrošinot personu datu aizsardzību.

Uzņemot klientu tiks veiktas šādas darbības:

 • veselības stāvokļa pārbaude;
 • pedikulozes kontrole un ādas apskate;
 • mantu un līdzekļu uzskaite;
 • veļas un apģērba marķēšana (vēlams samarķēt drēbes iestājoties pansionātā)