AF Projekti

Projekts:“Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras stiprināšana SIA “Ogres rajona slimnīca”.

Projekta numurs: 4.1.1.3.i0/1/24/I/CFLA/044

Projekta mērķis: Stiprināt SIA “Ogres rajona slimnīca” ambulatoro veselības aprūpes
pakalpojumu infrastruktūru aprīkojot jaunu operāciju zāli nepārtrauktu ambulatoro operāciju un manipulāciju veikšanu, tādejādi sekmējot integrētu veselības aprūpes pieeju un veicinot epidemioloģisko prasību izpildi.

Projekta budžets: 278010.00 EUR t.sk. ES AF 256332.00 EUR

Projekta termiņi: Līdz 2024.gada 31.decembrim

Projekta apraksts: Projektā ir paredzēts izveidot un aprīkot jaunu operāciju zāli, kur tiks veiktas ambulatorās dienas stacionāra operācijas un ambulatoras manipulācijas. Tādejādi tiks nodalīta ambulatorā pacientu plūsma no stacionāra pacientu plūsmas nodrošinot pakalpojuma nepārtrauktību un mazinot infekciju slimību izplatību riskus, vecinot epidemioloģisko prasību ievērošanu.
Šobrīd dienas stacionāra operācijas tiek veiktas operāciju zālēs, kur tiek sniegta gan neatliekamā un akūtā stacionāra ķirurģiska profila medicīniskā palīdzība. Tādejādi šobrīd nav nodalīta ambulatorā un stacionārāpacientu plūsma un infekciju gadījumā ir samazināta operāciju zāļu izmantošanas kapacitāte. Papildus operāciju zāles izveide uzlabos arī darbības nepārtrauktību, t.sk. sabiedrības veselības krīžu situācijās. Jaunas operāciju zāles izveide uzlabos integrēto veselības aprūpes pieeju uzlabojot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem tādos profilos kā ķirurģija, ginekoloģija un gastroenteroloģija, samazināsies gaidīšanas laiks. Operāciju zāle būs paredzēta arī pacientiem ar kustību traucējumiem. Dienas stacionāru pakalpojumu attīstība veicinās veselības aprūpes pakalpojumu integrēto pieeju, kas tiek īstenota ar SIA “Ogres rajona slimnīca” primārās aprūpes pakalpojumu nodrošinātājiem un sekundārās ambulatorās pakalpojumu nodrošinātājiem, līdz ar ko īstenojot principu par pakalpojumu secīgu saņemšanu vienā ārstniecības iestādē. SIA “Ogres rajona slimnīca” sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus dienas stacionārā ķirurģijas, ginekoloģijas un gastroenteroloģijas profilos saskaņā ar līgumu ar Nacionālo veselibas dienestu. Projekts tiks realizēts nekustamā īpašumā, kas pieder SIA “Ogres rajona slimnīca” – Ogrē, Slimnīcas ielā 2.

Projekta līgums ar CFLA: 2024.gada 5.marts

Projekta ietvaros plānotās iegādes:

  • Operāciju galds
  • Operāciju lampa
  • Pacientu rati,
  • Operāciju zāles konsole,
  • Koagulators,
  • Anestēzijas iekārta,
  • Endoskopiju izmeklēšanas komplekts,
  • Videolaringoskops
  • Endoskopu mazgājamā mašīna.

Projekta īstenošanas gaita: 2024.gada 5.martā tika parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda projekta ieviešanu un līdzfinansējuma piešķiršanu no ES Atveseļošanās fonda projekta “Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras stiprināšana SIA “Ogres rajona slimnīca” īstenošanai.
Iepirkums par iegādēm izsludināts 2024.gada 24.aprīlī ES oficiālajā iepirkumu vietnē www.ted.europa.eu un Latvijas Republikas publiskoi iepirkumu vietnēs PVS un www.eis.gov.lv. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2024.gada 28.maijs.