Cendrādis

Cenas pansionātā

Uzturēšanās maksa par diennakti ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā – pansionātā “Ogre” – I un II aprūpes līmeņa klientiem

-22.00 EUR

Uzturēšanās maksa par diennakti ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā – pansionātā “Ogre” – III un IV aprūpes līmeņa klientiem

-25.00 EUR

Vietas saglabāšanas maksa no 4. uzturēšanas dienas līdz 14.dienai

-5.00 EUR

Ēdināšanas maksa dienā

-4.30 EUR