Medicīniskā aprūpe mājās


Veselības aprūpe mājās ir māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegtā veselības aprūpe pacientam tā dzīvesvietā. Veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta, lai pacients pēc operācijas vai pārciestas slimības, traumas vai kādām manipulācijām, pēc kurām vairs nav nepieciešams uzkavēties stacionārā, varētu ātrāk doties mājās.
Veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:

  • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
  • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;
  • pacientam (ar diagnozi I60 – Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 – Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 – Smadzeņuinfarkts, I64 – Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts vai I69 – Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta sešu mēnešu laikā pēc saslimšanas.

Par veselības aprūpi mājās izvērstāk Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē.

Insulta pacientiem ir iespēja saņemt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus ne tikai ambulatorās ārstniecības iestādēs un stacionārā, bet arī mājās.

Lai saņemtu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus mājās, pacientiem ir nepieciešams rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums, kā arī sastādīts medicīniskās rehabilitācijas plāns.

Turklāt, lai pacients iespējami ātri saņemtu šos pakalpojumus un atveseļošanās procesā nebūtu pārtraukums, nosūtījumu ieteicams noformēt un rehabilitācijas plānu sastādīt tieši izrakstoties no ārstēšanās stacionārā.

Ja pacients ir jau izrakstījies no stacionāra un nosūtījums uz rehabilitāciju nav noformēts, tad ģimenes ārsts var nosūtīt pie rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kurš izvērtē medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas iespējas un, kā jau tika minēts, ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu un sastādīt rehabilitācijas plānu.

Veicot pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, rehabilitologs vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts novērtē:

  • pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus;
  • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;
  • pacienta un viņa piederīgo motivāciju;
  • veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņem¬šanai.

Rehabilitāciju mājās atbilstoši sastādītajam rehabilitācijas plānam nodrošina fizioterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audio logopēds.

Ja iedzīvotājiem rodas kādi jautājumi par medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas iespējām, aicinām zvanīt uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās no plkst.8:30 līdz plkst. 17:00).

Ārstniecības iestāžu saraksts, kas sniedz medicīnisko rehabilitāciju mājās:

Nacionālais veselības dienesta mājas lapā: www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Medicīniskā rehabilitācija”).