Jaunumi

otolaringologs(LOR) pieņemšana

no 08.04. ambulatori pieņems otolaringologs(LOR) dr.Gediņa tikai akūtos pacientus. Pieraksts zvanot uz reģistratūru: 22307203 vai e-pastā: poliklinika@ogresslimnica.lv. Ierašanās ar sejas masku, strikti uz savu laiku.

Ārkārtsas siutācijas paziņojums!

PAZIŅOJUMS
ZOBĀRSTNIECĪBA
AKŪTO PACIENTU PIEŅEMŠANA
P
ēc iepriekšēja pieraksta – zvanot pa tālruni +371 20381369
vai piesakot vizīti epastā poliklinika@ogresslimnica.lv
Katram pacientam tiks piešķirts konkrēts ierašanās laiks. Lūgums ierasties precīzi uz savu laiku
un iev
ērot 2m distanci atrodoties SIA „Ogres rajona slimnīca” telpās.
PSIHIATRA UN FTIZIATRA KONSULTĀCIJAS
Pēc iepriekšēja pieraksta
zvanot pa t
ālruni +371 27015713 (PSIHIATRA KABINETS)
+371 27019968 (FTIZIATRA KABINETS)
Sazinoties ar kabinetu speciālistiem, konsultācijas iespēju robežās tiks sniegtas
att
ālināti.
GINEKOLOĢISKĀ UN DZEMDĪBU APRŪPE
Tiks nodrošināta grūtnieču aprūpe, t.sk. grūtniecības noteikšana un stāšanās uzskaitē.
Pieraksts pa t
ālruni +371 22307203
vai epastā poliklinika@ogresslimnica.lv
Iespēju robežās tiks nodrošinātas attālinātas konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta.
Par pieraksta k
ārtību informācija sekos.
IZMEKLĒJUMI
Tiks nodrošināti izmeklējumi „zaļā koridora” ietvaros uz kompjūrtertomogrāfiju,
endoskopij
ām, magnētisko rezonansi, ultrasonoskopiju un rentgenu. Rentgena
izmekl
ējumi ar nosūtījumu tiks nodrošināti arī traumu gadījumos.
Izmekl
ējumi notiks pēc iepriekšēja pieraksta.
Pieteikties uz izmekl
ējumu var epastā: poliklinika@ogresslimnica.lv, nosūtot
ieskan
ētu nosūtījumu.
30.03.2020-14.04.2020

KARANTĪNAS STĀVOKĻA IZSLUDINĀŠANA

KARANTĪNAS STĀVOKĻA IZSLUDINĀŠANA

Sakarā ar Ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19, no 13.marta Ogres slimnīcas nodaļās tiek noteikta KARANTĪNA, kas nozīmē, ka tiek pārtraukta trešo pušu un apmeklētāju iekļūšana slimnīcas stacionāra nodaļās. Attiecībā uz Dzemdību nodaļas pacientēm- ir atļautas ģimenes dzemdības, kur piedalās dzemdētājas partneris, ja apliecina, ka pēdējo 14 dienu laikā nav uzturējies COVID-19 skartajās teritorijās. Gadījumos, ja nevaram nodrošināt ģimenes palātu, tad apmeklētāji pēcdzemdību periodā nav atļauti. Bērnu nodaļā bērnu var pavadīt viens no vecākiem, apliecinot, ka pēdējo 14 dienu laikā nav uzturējies COVID-19 skartajās teritorijās.

Būsim atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību, izturēsimies ar sapratni!

Slimnīcas administrācija