Pansionāts

Pansionāts var uzņemt aprūpei 140 cilvēkus

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija.

  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana ar izmitināšanu, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar veikt ikdienas darbus un savu personīgo aprūpi, un kurām nepieciešamais aprūpes apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu + daļēju medicīnisko aprūpi.
  • Īslaicīga (sākot no 5 dienām) sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana ar izmitināšanu, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar veikt ikdienas darbus un savu personīgo aprūpi (uz laiku, kad apgādnieki vai radi dodas atvaļinājumā, darba komandējumos u.c.).
  • Pēcinsulta perioda sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana ar daļējo medicīnisko aprūpi.