Jaunumi

Viss aktuālākais par un ap slimnīcu...

UZMANĪBU! NO 01.04.2018 JAUNA KĀRTĪBA

Uzmanību! No 01.04.2018 jauna kārtība!

No 2018.gada 01.aprīļa visām iepirkumu procedūrām jānotiek elektroniski. Šāda kārtība noteikta Publisko iepirkumu likumā paredzot, ka turpmāk iepirkumu procedūrām par preču un pakalpojumu iegādi sākot no 42 000 euro un būvdarbu iepirkumiem sākot no 170 000 euro jānotiek elektroniski.

Elektroniska piedāvājumu iesniegšana iepirkuma procedūrās ir paredzēta EIS e-konkursu apakšsistēmā. Lai komersanti varētu iesniegt savus piedāvājumus EIS, tiem ir jābūt reģistrētiem sistēmas lietotājiem.

Informācija par reģistrēšanās kārtību, t.sk. reģistrācijas veidlapas ir pieejamas EIS mājas lapas sadaļā Reģistrācijas informācija.

Sekmīgai iepirkuma procedūras veikšanai aicinām laikus reģistrēties Elektronisko iepirkumu sistēmā. Savlaicīga reģistrēšanās sistēmā palīdz kvalitatīvāk izstrādāt iepirkuma dokumentāciju, tādējādi izvairoties no kļūdām un pārpratumiem.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar EIS atbalsta konsultantiem (zvanu centra tālrunis: 66155511, lietotāju atbalsta sniegšanas sistēmas e-pasts: eis@vraa.gov.lv).