Jaunumi

Viss aktuālākais par un ap slimnīcu...

STIPENDIJU KONKURSS TOPOŠAJIEM RADIOLOGA ASISTENTIEM

Ogres rajona slimnīca aicina pieteikties jauniešus, kas plāno savu darba dzīvi saistīt ar medicīnu apgūstot radiologa asistenta profesiju un vēlmi savu profesionālo izaugsmi īstenot strādājot Ogres rajona slimnīcā vai ir jau uzsākuši mācības apgūstot radiologa asistenta profesiju

Stipendija būs pieejama izvēlētājiem kandidātiem minimālās mēneša darba algas apmērā – šobrīd 500 EUR/mēnesī visu programmas apguves laiku līdz uzsāk patstāvīgas darba gaitas.

Stipendijas piešķiršanas kritērijs – 2022/2023 m.g. uzsāk vai turpina sekmīgi apgūt 1.līmeņa profesionālo studiju programmu radiologa asistents profesijā

Lai pietiektos stipendijai, jāiesniedz sekojošo dokumenti:

  1. CV un motivācijas vēstule

  2. Diploma kopija par vidējās izglītības iegūšanu

  3. Izziņa no mācību iestādes par uzņemšanu radiologa asistenta programmā vai šīs programmas apguvi

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 15. augusts, iesniedzot e-pastā info@ogresslimnica.lv vai klātienē Ogrē, Slimnīcas ielā 2, 5.stāvā – administrācijā.

Lai uzzinātu vairāk par studiju iespējām un radiologa asistenta profesiju:

https://www.psk.lu.lv/studiju-iespejas/studiju-programmas/radiologa-asistents

Interesenti, kas vēl tikai plāno vai domā par šo profesiju var klātienē sarunāt radiologa asistenta “ēnošanu”

Tālrunis 65046161 vai e-pasts info@ogresslimnica.lv