Slimnīcas administrācija

Ārstniecības direktore

Prof. Angelika Krūmiņa

Vadītājs veselības aprūpes jomā

Dr. Regīna Neilande