Jaunumi

Viss aktuālākais par un ap slimnīcu...

Rehabilitācijas nod. darbs COVID19 laikā

Ogres rajona slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā iespējams saņemt rehabilitācijas pakalpojumus sekojošām pacientu grupām:

1) pacienti pēc akūtām un subakūtām traumām (pēdējo 3 – 6 mēnešu laikā), kuru sekas samazinājušas indivīda dzīves kvalitāti, radušies funkcionēšanas traucējumi (piemēram, grūtības veikt pašaprūpi vai pārvietoties);
2) pacienti pēc operācijām pēdējo 6 mēnešu laikā, ja radušies funkcionēšanas traucējumi;
3) pacienti pēc ārstēšanās stacionārā pēdējo 6 mēnešu laikā (akūtas traumas, akūtas saslimšanas (neiroloģiskas saslimšanas, kardioloģiskas saslimšanas u.c.) vai hroniskas slimības paasinājuma/dekompensācijas gadījumā), kuru dēļ novērojama pacienta funkcionēšanas spēju pasliktināšanās un invalidizācijas riska paaugstināšanās;
4) pacienti, kuri ir darbspējīgā vecumā un ilgstoši izsniegta DNL
5) pacientiem, kuriem pēc akūtiem galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem (insulti, intracerebrālas hemorāģijas) pēdējo 3 mēnešu laikā radušies pārvietošanās traucējumi, tiek nodrošināts mājas rehabilitācijas pakalpojums pacienta dzīves vietā (ja pacients dzīvo Ogres pilsētas robežās).
6) rehabilitācijas pakalpojumi pieejami arī bērniem, kuriem ir palielināts funkcionēšanas stāvokļa pasliktināšanas risks, piemēram cerebrālā trieka, I vai II funkcionēšanas līmenis, iedzimti ģenētiski sindromi un citas pataloģijas, kā ari traumas un citas saslimšanas.

Rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai ārkārtas stāvokļa laikā priekšrocības ir pacientiem darba spējīgā vecumā ar palielinātu invalidizācijas risku un palielinātu funkcionēšanas stāvokļa pasliktināšanās risku.
Pacienti tiek pieņemti tikai ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu. Lai pieteiktos uz konsultāciju pie Rehabilitācijas ārsta vai uz pakalpojumiem dienas stacionārā vai ambulatori ūdzam pieteikt vizīti zvanot +371 20388403 vai poliklinika@ogresslimnica.lv.

Ievērojot augstus epidemioloģiskos drošības pasākumus COVID-19 pandēmijas laikā, pacientiem ierodoties slimnīcā ir jābūt sejas maskai un jāparaksta apliecinājums par COVID-19 simptomu neesamību un neatrašanos pašizolācijā vai karantīnā.