Jaunumi

Viss aktuālākais par un ap slimnīcu...

Pienākumi personām, kas atgriežas no SPKC norādītajām slimības COVID-19 skartajām valstīm.

Pienākumi personām, kas atgriežas no SPKC norādītajām slimības COVID-19 skartajām valstīm.

Iedzīvotājiem 14 dienas pēc izbraukšanas no COVID -19 skartās valsts vai teritorijas jānovēro savs veselības stāvoklis un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) jāmēra
ķermeņa temperatūra.
Nekavējoties jāzvana uz 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas
traucējumi).
Jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām. Šīs prasības šobrīd neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām.
Jānovēro savs veselības stāvoklis.
Iedzīvotāji nedrīkst pakļaut citas personas inficēšanās riskam. Jācenšas samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (tas nozīmē neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas, nedoties privātās vizītēs u. c.).
Iedzīvotājiem ir jāuzturas dzīvesvietā, nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās iedzīvotāji aicināti neizmantot sabiedrisko transportu.
Pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei jāizmanto kāda no šādām iespējām:
• piegāde mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;
• pārtikas vai preču piegāde ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;
• jālūdz pašvaldības sociālā dienesta palīdzība, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;
• ja nav citu risinājumu, veikalu jāapmeklē ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot divu metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu.