Jaunumi

Viss aktuālākais par un ap slimnīcu...

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANU Dzīvokļa īpašums Nr.10, “Rūķīši”

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, SIA “Ogres rajona slimnīca” pārdod nekustamo īpašumu – Dzīvokļa īpašums Nr.10, “Rūķīši”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads ar kopējo platību 46,1 m2, dzīvojamo platību 29,2 m2. Īpašuma apraksts:
Īpašuma ēkas tips (sērija), gads – 1970.gadā celta ķieģeļu mūra dzīvojamā ēka;
Stāvu skaits ēkā – 3;
Stāvs dzīvoklim – 1;
Dzīvokļa izvietojums ēkā – ēkas vidusdaļā;
Istabu skaits – 2
Mantas nosacītā (sākuma) cena 3 800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti eiro, 00 centi).
Pieteikumu iesniegt līdz 2019.gada 24.jūlijam plkst. 10:30 SIA “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas ielā 2, Ogrē, 5.stāvā administrācijā pie sekretāres.
Pārdodamo īpašumu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 29278970 (Sandra) un vienojoties par apskates laiku.

Izsoles noteikumi
Vērtējums