Jaunumi

Viss aktuālākais par un ap slimnīcu...

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANU; “DOKTORĀTS – GARĀŽA”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, SIA “Ogres rajona slimnīca” pārdod nekustamo īpašumu – zemes gabalu ar kopējo platību 600 m2 un uz tā esošu apbūvi – garāžu ar kopējo platību 77,8 m2.
Mantas nosacītā (sākuma) cena 2 100,00 (divi tūkstoši viens simts eiro, 00 centi).
Pieteikumu iesniegt līdz 2019.gada 24.jūlijam plkst. 10:30 SIA “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas ielā 2, Ogrē, 5.stāvā administrācijā pie sekretāres.
Pārdodamo īpašumu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 29278970 (Sandra) un vienojoties par apskates laiku.

Izsoles noteikumi
Vērtējums
Foto