Jaunumi

Viss aktuālākais par un ap slimnīcu...

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANU “DOKTORĀTS – GARĀŽA”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANU

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, SIA “Ogres rajona slimnīca” pārdod nekustamo īpašumu – zemes gabalu ar kopējo platību 600 m2 un uz tā esošu apbūvi – garāžu ar kopējo platību 77,8 m2.

Mantas nosacītā (sākuma) cena EUR 3000,00 (Trīs tūkstoši eiro un 00 centi).

Pieteikumu iesniegt līdz 2023.gada 15.februārim plkst. 10:30 SIA “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas ielā 2, Ogrē, 5.stāvā administrācijā pie sekretāres.

Pārdodamo īpašumu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 29278970 (Sandra) un vienojoties par apskates laiku.

Izsoles noteikumi

Novērtēšanas akts