Jaunumi

Viss aktuālākais par un ap slimnīcu...

PAZIŅOJUMS PAR MAMMOGRĀFIJAS IEKĀRTAS IZSOLI

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, SIA “Ogres rajona slimnīca” pārdod kustamo mantu:

MAMMOGRĀFIJAS IEKĀRTU (Alpha RT MGF 101). Mantas nosacītā (sākuma) cena 7970.00 (Septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro, 00 centi).

Pieteikumu iesniegt līdz 2019.gada 25.februārim plkst. 10:00 SIA “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas ielā 2, Ogrē, 5.stāvā administrācijā pie sekretāres.
Izsoles priekšmetu var apskatīt līdz 2019.gada 25.februārim, sazinoties pa tālruni 65046161 vai rakstot uz e-pastu info@ogresslimnica.lv un vienojoties par apskates laiku.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Ogres rajona slimnīca” mājaslapā https://ogresslimnica.lv/category/izsoles/ vai SIA “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas ielā 2, Ogrē, 5.stāvā administrācijā pie sekretāres.

IZSOLES NOLIKUMS