Dr. Sandra Zaunerčika

Valdes locekle


Sandra Žaunerčika dzimusi 1972.gada 23.maijā Ogrē. Absolvējusi Ogres 1.vidusskolu.
1988.gadā beigusi Rīgas 5.medicīnas skolu un ieguvusi māsas profesiju.
2000.gadā uzsāk darba gaitas SIA “Ogres rajona slimnīca” bērnu nodaļā un šajā laikā tiek iegūts bērnu aprūpes māsas sertifikāts.
No 2005.gada līdz 2010.gadam darba pienākumi tiek veikti dzemdību – ginekoloģijas, Intensīvās terapijas nodaļās un operāciju blokā kā vecākā māsa.
2013.gadā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un internās aprūpes māsas kvalifikāciju Latvijas Universitātē.
No 2010.gada strādā slimnīcā par galveno medicīnas māsu un no 2012.gada ir SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes locekle.