Dr. Jānis Trops

Valdes loceklis


Jānis Trops dzimis 1939.gada 22.jūnijā. Jāņa bērnība aizritējusi Madonas rajona Barkavas pagastā. Beidzot Mārcienas pagasta septiņgadīgo skolu, J.Trops iestājies Rīgas 2.medicīnas skolā, feldšeru nodaļā. Lai varētu turpināt izglītības ceļu, bija nepieciešama darba pieredze. Ūdens ceļu veselības aizsardzības pārvaldei darbam uz tālbraucēju kuģiem tolaik bija vajadzīgi mediķi. Jaunais medicīnas skolas absolvents turpmākos četrus gadus pavadījis reisos jūrās un okeānos, rūpējoties par jūrnieku veselību. 1963.gadā J.Trops iestājies Rīgas medicīnas institūtā un pēc tā absolvēšanas 1969.gadā nosūtīts Ogres rajona galvenā ārsta rīcībā.

Pirmos četrus gadus jaunais speciālists pildījis Madlienas lauku slimnīcas galvenā ārsta un terapeita pienākumus. 1973.gadā J.Trops pārcelts darbā uz Ogres rajona centrālo slimnīcu.

2009.gada 1.augustā apritēs četri gadu desmiti, kopš J.Trops rūpējas par Ogres rajona iedzīvotāju veselību. Sākumā strādājis Infektoloģijas bērnu nodaļā, arī par rajona onkologu, vairākus gadus bijis rajona slimnīcas galvenā ārsta vietnieks darba ekspertīzes un medicīniskās palīdzības jautājumos. No 1994. līdz 1999.gadam strādājis par galveno ārstu.

1999.gadā valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs J.Tropam uzticēja turpināt galvenā ārsta pienākumus.