Pieteikties vizītei
Pieteikties vizītei

Veselības centrs

Adrese: Ogre, Turkalnes iela 15, 5.kabinets

> Ārstnieciskā masāža
> Ārstnieciskā vingrošana
> Rehabilitācija

Pieteikties pa tālruni: 29578890

Feldšere – Dz.Sietiņa – Petkūna