Pieteikties vizītei
Pieteikties vizītei

Slimnīcas nodaļas

Slimnīcā darbojas šādas nodaļas:

Uzņemšanas nodaļa, tel. 27089904, 65024450

Ķirurģijas-traumatoloģijas nodaļa, tel. 20375199

Internā (terapijas un neiroloģijas) nodaļa, tel.  27089906

Ginekoloģijas-dzemdību nodaļa, tel. 27089903

Intensīvās terapijas-reanimācijas nodaļa, tel. 27089902

Rehabilitācijas nodaļa, tel. 20388403