Pieteikties vizītei
Pieteikties vizītei

Maksas pakalpojumi (pansionāts)

SIA „Ogres rajona slimnīca”

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija

Tālr.:  28377103, 26800025

 Pakalpojuma saturs 1 pilngadīgai personai:

1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana ar izmitināšanu, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar veikt ikdienas darbus un savu personīgo aprūpi, un kurām nepieciešamais aprūpes apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu + daļēju medicīnisko aprūpi.

2. Īslaicīga (sākot no 5 dienām) sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana ar izmitināšanu, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar veikt ikdienas darbus un savu personīgo aprūpi (uz laiku, kad apgādnieki vai radi dodas atvaļinājumā, darba komandējumos u.c.).

3. Pēcinsulta perioda sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana ar daļējo medicīnisko aprūpi.

Pakalpojuma izcenojumi:

Maksa par 1 personai sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegtajiem pakalpojumiem 1 (vienā) dienā – EUR 15.00

 

Vadītāja: Astrīda Zīverte-Upeniece