Pieteikties vizītei
Pieteikties vizītei

Likumdošanas akti

Normatīvie akti

pieejami Veselības norēķinu centra mājas lapā

www.vnc.gov.lv

un

Veselības ministrijas mājas lapā

www.vm.gov.lv