Pieteikties vizītei
Pieteikties vizītei

Kontakti (pansionāts)

Pansionāta adrese:

Turkalnes iela 15, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Tālruņi:

NODAĻAS VADĪTĀJA Astrīda Zīverte– Upeniece 28377103

ogrespansionats@inbox.lv

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS 26800025
SOCIĀLĀ DARBINIECE 29502778

ogrespansionats@inbox.lv

MEDICĪNAS MĀSA/ĀRSTS 20042833