Pieteikties vizītei
Pieteikties vizītei

Kontakti

Skatīt mūsu atrašanās vietu kartē

Kontakti

UZŅEMŠANA UN NMP Telefona numurs
UZŅEMŠANAS NODAĻA 65024450,270899(mob.)
DIAGNOSTISKIE KABINETI Telefona numurs
RTG, FLUROGRĀFS (ambul.) 65022134
RTG, FGS (stacionāra) 29839087(mob.)
DATORTOMOGRĀFS 22306006(mob.)
MAGNĒTISKĀ REZONANSE 22306880(mob.)
ENDOSKOPIJAS KABINETS 29839087(mob.)
AMBULATORĀ NODAĻA Telefona numurs
REĢISTRATŪRA Dziednīca 22306880(mob.)

Zobārstniecība 20381369(mob.)

Reģistratūra 22307203(mob.)

e-pasts: poliklinika@ogresslimnica.lv

ZOBĀRSTNIECĪBAS KABINETS, PROTĒZISTI 20381369(mob.)
 Ambulatortā vecmāte 25913974(mob.)
PSIHIATRS 27015713(mob.)
NARKOLOGS 27011565(mob.)
FTIZIATRS 27019968(mob.)
LABORATORIJA 27089905(mob.)
REHABILITĀCIJAS NODAĻA 20388403(mob.)
STACIONĀRA NODAĻAS Telefona numurs
INTENSĪVĀ TERAPIJA 27089902(mob.)
ĶIRURĢIJAS NODAĻA 20375199(mob.)
GINEKOLOĢIJAS – DZEMDĪBU NODAĻA 27089903(mob.)
INTERĀ (terapijas, neiroloģijas, bērnu) NODAĻA 27089906(mob.)
FILIĀLE “DZIEDNĪCA” 22306880(mob.)
SOCIĀLĀ APRŪPES NODAĻA

(Pansionāts)

Telefona numurs
NODAĻAS VADĪTĀJA Astrīda Zīverte– Upeniece 28377103(mob.)

ogrespansionats@inbox.lv

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS 26800025(mob.)
SOCIĀLĀ DARBINIECE 29502778(mob.)

ogrespansionats@inbox.lv

MEDICĪNAS MĀSA/ĀRSTS 20042833(mob.)
SLĒGTA TIPA APTIEKA 29909474(mob.)
   
ADMINISTRĀCIJA Telefona numurs
SEKRETĀRE-LIETVEDE, PERSONĀLA SPECIĀLISTE

Iveta Svarinska

 tālr. 65046161, fax 65046161

iveta.svarinska@ogresslimnica.lv
info@ogresslimnica.lv

 

GALVENAIS ĀRSTS Jānis Trops 65046161, janis_trops@inbox.lv
GALVENĀ GRĀMATVEDE Vita Rudzāne 65046161

vita.rudzane@ogresslimnica.lv

IEPIRKUMU SPECIĀLISTE Anita Girgina 65046161

info@ogresslimnica.lv

SAIMNIECISKĀ DIENESTA VADĪTĀJA Sandra Aleksejeva 29278970(mob.)

sandra-pumpuri@inbox.lv

GALVENĀ MEDICĪNAS MĀSA Sandra Žaunerčika 65046161

sandra.zaunercika@gmail.com

AMBULATORĀS NODAĻAS VADĪTĀJA

Egija Širova

65046161

egija.sirova@ogresslimnica.lv

 

Rekvizīti

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres rajona slimnīca”
Reģistrācijas numurs: 40003222317
PVN reģistrācijas numurs: LV40003222317
Medicīnas iestādes reģistrācijas numurs 7402-00008
Juridiskā adrese: Slimnīcas iela 2, Ogre, Ogres novads, LV5001
Pasta adrese: Slimnīcas iela 2, Ogre, Ogres novads, LV5001
E-pasts: info@ogresslimnica.lv
Norēķinu rekvizīti bankā:  
Bankas nosaukums: SEB Banka, AS
Bankas kods UNLALV2X
Norēķinu konts: LV52 UNLA 0033 3006 0960 4
   
Bankas nosaukums: Swedbank, AS
Bankas kods HABALV2X
Norēķinu konts: LV12 HABA 0001 4020 5120 0
   
SLIMNĪCAS VALDE Telefona numurs
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Dainis Širovs 65046161 info@ogresslimnica.lv
VALDES LOCEKLE Sandra Žaunerčika 65046161 sandra.zaunercika@gmail.com
VALDES LOCEKLIS Jānis Trops 65046161, janis_trops@inbox.lv