Jaunumi

Viss aktuālākais par un ap slimnīcu...

Elektriski regulējamu gultu un piederumu piegāde, ID Nr.ORS, 2018/18.

Atklāts konkurss “ Elektriski regulējamu gultu un piederumu piegāde ” ID Nr.ORS, 2018/18.
Atklāts konkurss tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
Konkursa nolikums un cita informācija par Konkursa norisi tiek publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 1.augustam, plkst.10.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Nolikums
Specifikācija