Pieteikties vizītei
Pieteikties vizītei

Darba laiks (pansionāts)

Pansionāta personāla darba laiki:

Vadītāja:
darba dienās no 9.00-12.00

Sociālais darbinieks:
darba dienās no 12.00-16.00

Medmāsa:
darba dienās no 8.00 – 16.00

Sociālās aprūpes centra iemītnieku viesu apmeklējumu laiks: katru dienu no 9.00-21.00