Pieteikties vizītei
Pieteikties vizītei

Darba laiks

SIA “Ogres rajona slimnīca”
AMBULATORĀS NODAĻAS
speciālistu un diagnostikas kabinetu pieņemšanas – darba laiku grafiks

Tālruņi pacientu reģistrācijai un informācijai +37122306880, +37120381369, +37122307203, +37122310225, +37120390088  vai e-pasts poliklinika@ogresslimnica.lv