Pieteikties vizītei
Pieteikties vizītei

Pacienta iemaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem latos un eiro

novembris 11, 2013

Latvijā saskaņā ar Ārstniecības likuma 17.pantu valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus saņem:

 • Latvijas pilsoņi;
 • Latvijas nepilsoņi;
 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi;
 • ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
 • aizturētie, apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.

Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātajām, kurām ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, no valsts pamatbudžeta grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību ir tiesības saņemt bez maksas.

Personas, kuras nav minētas Ārstniecības likuma 17.pantā, ārstniecības pakalpojumus saņem par maksu atbilstoši ārstniecības iestādes vai ārsta speciālista maksas pakalpojumu cenrādim.

 

Veselības aprūpes iedalījums ir sekojošs:

 • neatliekamā medicīniskā palīdzība – pēkšņa saslimšana vai trauma, kuras rezult

Posted in Informācija pacientiem by admin
novembris 11, 2013

Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, maksājot tikai pacienta iemaksu, nepieciešams ģimenes ārsta vai cita ārsta speciālista nosūtījums. 

Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem speciālistiem:

 • pie psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
 • pie narkologa, ja pacients slimo ar alkohola, narkotisko vai psiho­tropo vielu atkarību;
 • pie pneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
 • pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisī­vajām slimībām;
 • pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;
 • pie onkologa, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
 • pie infektologa, ja pacients slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju;
 • pie ginekologa;
 • pie oftalmologa;
 • pie bērnu ķirurga;
 • pie pediatra.
Posted in Informācija pacientiem by admin
novembris 11, 2013

Informāciju par slimnīcas sniegto pakalpojumu veidiem, apmaksas nosacījumiem, Līguma ar Nacionālo veselības dienestu prasībām var saņemt slimnīcas administrācijā – Slimnīcas ielā 2, 5.stāvā pie valdes priekšsēdētāja D.Širova vai pie vadītāja veselības aprūpes jomā J.Tropa, tel. 65046161, kā arī nodaļās:

 • Ø M.Bērziņa – uzņemšanas nodaļas vadītāja, tel. 65024450, 27089904;
 • Ø G.Kniksts – ambulatorās nodaļas vadītājs, I.korpusā, 1.stāvā 106.kab., tel. 65046161;
 • Ø S.Spriņģe – internās nodaļas (terapijas un neiroloģijas) vadītāja, Slimnīcas ielā 2, I.korpusa 3.stāvā, tel. 27089906;
 • Ø A.Suhova – ķirurģijas – traumatoloģijas nodaļas vadītāja, Slimnīcas ielā 2, I.korpusa 2.stāvā, tel. 20375199;
 • Ø A.Aberberga – Augškalne – dzemdību, ginekoloģijas nodaļas vadītāja, Slimnīcas ielā 2, II.korpusa 2.stāvā, tel. 27089903;
 • Ø M.Zaharčonoka – bērnu nodaļas vecākā ordinatore, Slimnīcas ielā 2, I.korpusa 4.stāvā, tel. 27089906;
 • Ø S.Kalniņa – intensīvās terapijas noda

Posted in Informācija pacientiem by admin