Publiskie Iepirkumi

“Slimnīcas korpusa Turkalnes ielā 15, Ogrē, pirmā un trešā stāva vienkāršotā atjaunošana” ID Nr.ORS, 2018/12.

Atklāts konkurss “Slimnīcas korpusa Turkalnes ielā 15, Ogrē, pirmā un trešā stāva vienkāršotā atjaunošana” ID Nr.ORS, 2018/12.
Atklāts konkurss tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
Konkursa nolikums un cita informācija par Konkursa norisi tiek publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 7.jūnijam, plkst.11.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.