Publiskie Iepirkumi

Diagnostiskā 3D dentāla rentgena iekārtas un optiskā vizualizācijas sistēmas iegāde, ORS 2018/24

Atklāts konkurss “ Diagnostiskā 3D dentāla rentgena iekārtas un optiskā vizualizācijas sistēmas iegāde ” ID Nr.ORS, 2018/24.
Atklāts konkurss tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
Konkursa nolikums un cita informācija par Konkursa norisi tiek publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 25.septembrim, plkst. 10.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.